Substitutter

Du skal bruge dit log in for at få adgang til substitutlisten.  Det er vigtigt at du

respekterer, hvis der er et rødt felt udfor et navn på listen.

Substitutten er optaget på dagen eller er allerede blevet ringet op.

Er feltet grønt, kan substitutten kontaktes.

Substitutter har adgang til listen, og kan derved selv administrere hvornår de vil kontaktes.

 

Før du ringer til et navn på listen, skal du først prøve at skaffe en afløser i dit netværk.

Kan du ikke finde en afløser skal der meldes afbud til

Turneringsleder Jens Westergren på

turneringsleder@islevbridge.dk